play
AKTUALNOŚCI

Kosienice, 08.11.2017r.

OGŁOSZENIE


Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Bolesnej w Kosienicach, Kosienice 99A, 37-713 Maćkowice informuje, że na ogłoszone w dniu 31.10.2017r. zapytanie ofertowe w sprawie wykonania usługi polegającej na dociepleniu stropów w budynku kościoła filialnego w Ciemięrzowicach, do tutejszego Urzędu Parafialnego do dnia 07.11.2017r., do godz. 12.00, wpłynęła tylko jedna oferta, która spełniała wszystkie stawiane Wykonawcy wymogi. Ofertę tę złożyła firma KOSTECH s.c., ul. Mickiewicza 29, 37-700 Przemyśl. Wartość złożonej oferty wyniosła:
a) 16 707,32 zł netto,
b) 3 842,68 zł VAT,
c) 20 550,00 zł brutto.
W związku z powyższym Parafia dokonała wyboru wyżej wspomnianej oferty.
 
 

Ks. Andrzej Ryznar
Proboszcz Parafii